Anette Fredriksson tillträder som ny vd för Public Clean

Anette Fredriksson tillträder som ny vd för Public Clean den 1 januari 2024. Hon efterträder Tomas Nordgren som går i pension, men som kommer stanna kvar i företagets styrelse.

Anette Fredriksson kommer närmast från en roll som Försäljnings- och marknadschef för Arkitektkopia, men har haft ledande befattningar med försäljnings- och affärsutvecklingsansvar i flera olika branscher, bl a som verksamhetschef för ett Facility Servicebolag.
Public Cleans ägare, Abbe Elyounssi El Younssi har en tydlig vision att bolaget ska bli det mest attraktiva serviceföretaget på marknaden för både kunder och medarbetare.
Jag ser fram emot att vi tillsammans tar företaget till nästa nivå. Public Clean ska växa, men på ett balanserat sätt, där vi får med oss alla delar i verksamheten, säger Abbe Elyounssi.
 
Anette Fredriksson har lång erfarenhet av att framför allt arbeta med förändringsledning i syfte att stärka och vidareutveckla affärsdrivande förtag.
Jag ser verkligen fram emot att utveckla Public Clean. Det här är en verksamhet som har ett så tydligt berättigande genom att underhåll av lokaler minskar reparationsbehovet och att satsa på lokalvård befrämjar hälsa och trivsel för dem som vistas i lokalerna, oavsett om det är besökare, kunder eller egna medarbetare, säger Anette Fredriksson.