Skip to content
Menu

Om oss

Affärsidé

Public Clean är ett Facility Servicebolag som erbjuder kunderna traditionell lokalvård, specialstädning samt trivseltjänster. Våra tjänster ska utföras med hög service och kvalitet och vi ska vara det mest pålitliga, kvalitets- och miljöinriktade serviceföretaget på marknaden.

Vår ambition är att Public Clean skall vara det mest attraktiva serviceföretaget inom lokalvård och Facility Service på marknaden, för både våra kunder och för våra medarbetare.

Vi är beroende av engagerade medarbetare som trivs i sina yrkesroller för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet och service, därför har vi gjort det till vår uppgift att skapa en bra och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare.

Vår värdegrund

Vi verkar utifrån att vi ska vara personliga, professionella och pålitliga, både som leverantör och som arbetsgivare. Dessa tre ord ska vara vägledande i hur vi agerar själva, hur vi är mot varandra och hur vi utför våra arbetsuppgifter och levererar mot våra kunder och samarbetspartners.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är nöjda kunder och medarbetare. Vi arbetar ständigt med att utvecklas och bli bättre genom att:

 • Ha en flexibel organisation

 • Utföra arbetet på beprövat sätt

 • Utföra regelbundna kvalitetsuppföljningar med kunder där det är möjligt

 • Tillhandahålla rätt utrustning

 • Fortlöpande utbilda medarbetarna

 

Kvalitetsarbetet präglas av långsiktighet och är en del av det dagliga arbetet. 

 

Miljöpolicy

Vi ska verka för att minska utsläppen av miljögifter och avfallsalstring genom att:

 • Anpassa städmetoden till städytans beskaffenhet

 • Välja miljömärkta produkter

 • Ställa krav på våra leverantörer att tillhandahålla miljömärkta produkter och vara behjälpliga i vårt miljöarbete avseende produkt- och metodval

 • Samordna transporter av medarbetare och material

 • Företaget ska följa miljölagar och miljöförordningar

Utbildning & kunskap

 • Företagsledningen ska hålla sig kunnig och informerad om den aktuella miljödebatten
 • Medarbetare ska få nödvändig utbildning i förhållande till sina arbetsuppgifter
 • Företaget ska ha tillgång till aktuella lagar och förordningar inom miljöområdet
 • Företaget ska fortlöpande utveckla och uppdatera verksamhetsledningssystemet avseende kvalitets- och miljöfrågor

Integritetspolicy

Inom Public Clean behandlar vi uppgifter om våra kunder och andra företag som kontaktat oss för att få offert. Dessa uppgifter inkluderar uppgifter om kontaktpersoner och ledningspersoner hos dessa företag. Public Clean i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. 

Kollektivavtal 

Vi följer Almegas rekommendationer gällande avtal och villkor och har kollektivavtal samt betalar avtalsenliga löner. 

Visselblåsning

Public Clean är engagerat i att upprätthålla ett öppet företagsklimat och en hög nivå av affärsetik. Vår visselblåsarfunktion ger en möjlighet att konfidentiellt rapportera misstankar om oegentligheter.

Sociala Medier