Public Clean’s arbetsledare har en lång och gedigen erfarenhet av lokalvård och arbetsledning. Arbetsledaren håller löpande kontakt med kundens kontaktperson i frågor gällande kvalitet, förändringar samt eventuella extra insatser.

 

Drifts- och arbetsledning

Arbetsledaren deltar aktivt de första veckorna på ett nytt uppdrag för att säkerställa att arbetsmetoder, städredskap, materialval, beräkning av tid osv. fungerar enligt uppdragsbeskrivningen.

Sekretess och säkerhet

I våra avtal med medarbetare och kunder ingår ett sekretessavtal. Så långt som det är möjligt så försöker vi ha samma personal så att du som kund ska känna igen och få förtroende för vår personal. All personal har Public Cleans företagslegitimation. Hur hanterar vi dina personuppgifter? Läs mer om vår GDPR policy här.

Avtal och kollektivavtal

Vi följer Almegas rekommendationer gällande avtal och villkor och betalar avtalsenliga löner samt har kollektivavtal med Fastighets anställdas förbund, HRF, Kommunal och Byggnads.