Skip to content
Menu

Visselblåsning

Public Clean är engagerat i att upprätthålla ett öppet företagsklimat och en hög nivå av affärsetik. Vår visselblåsarfunktion ger en möjlighet att konfidentiellt rapportera misstankar om oegentligheter. 

Vad ska rapporteras?

Vår visselblåsningsrutin inkluderar rapportering av brott, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som strider mot EU:s eller nationell lagstiftning i arbetsrelaterade sammanhang, såsom bedrägerier, brott mot hälsa och säkerhet, miljöbrott och integritetsbrott. Rutinen är inte avsedd för personligt missnöje eller individuella tvister.

Det krävs inga bevis för att rapportera en misstanke, men alla rapporter ska göras i god tro.

Alla inkomna rapporter hanteras konfidentiellt genom hela processen, då vi samarbetar med ett tredjeparts företag som hanterar inkomna ärenden, men vi uppmuntrar den som rapporterar en misstanke att vara öppen med sin identitet, om den personen känner sig bekväm med det.

Sociala Medier