Service,
hög kvalitet
& bra arbetsmiljö

Rent, snyggt och tryggt!

Väl utförda jobb
skapar ökat förtroende
och nya uppdrag

Noggrannhet och planering
är mer än halva jobbet!

Ansvarsfulla medarbetare
ger nöjda kunder –
nyckeln till vår framgång

En flexibel organisation
med korta beslutsvägar!

Public Clean är en professionell städentreprenör

som utför traditionell städning och även erbjuder plustjänster som kaffeservice, växtskötsel, diskning, konferensservice och mycket mer. Våra kunder hittar du inom områden som kontor och fastig-
heter, livsmedelsbutiker etc.

Vår affärsidé är enkel:

Service, hög kvalitet, bästa möjliga arbetsmiljö, delaktighet och ständig vidareutbildning. Våra medarbetare ska känna sig stolta över att representera Public Clean. Våra kunder ska känna sig
trygga och säkra med oss som leverantör


Hotell och restaurang

Ett lyckat evenemang behöver en god planering för att du ska känna dig trygg och deltagarna ska känna sig nöjda.

Coworking

Coworkingbranschen växer snabbt och har på bara ett fåtal år förändrat synen på vad ett kontor är. Vi är i högsta grad med på det tåget.

Våra tjänster

Förutom traditionell kontorsstädning erbjuder vi:

Industristädning

Hotell och restaurang

Event och Konferens

Butiksstädning

Kontor och Co-Working

Fastighetsstädning

Fruktleveranser

Handyman

Storstädning

Fönsterputs

Disktjänster

Kaffeservice

Möblering

Vaktmästeriservice

Alla typer av golv- behandlingar och mattvätt

Försäljning av förbrukningsmaterial

Städning av Fastigheter och Centrum anläggningar