Service,
hög kvalitet
& bra arbetsmiljö

Rent, snyggt och tryggt!

Väl utförda jobb
skapar ökat förtroende
och nya uppdrag

Noggrannhet och planering
är mer än halva jobbet!

Ansvarsfulla medarbetare
ger nöjda kunder –
nyckeln till vår framgång

En flexibel organisation
med korta beslutsvägar!

Om Public Clean

Public Clean är en professionell städentreprenör som utför traditionell städning och även erbjuder plustjänster som kaffeservice, växtskötsel, diskning, konferensservice och mycket mer.

Våra kunder hittar du inom områden som kontor och fastigheter, livsmedelsbutiker, skolor, sjukvård, byggarbetsplatser etc.

Affärsidé

Public Clean’s affärsidé är enkel:

Service, hög kvalitet, bästa möjliga arbetsmiljö, delaktighet och ständig vidareutbildning.

Våra medarbetare ska känna sig stolta över att representera Public Clean. Våra kunder ska känna sig trygga och säkra med oss som leverantör.

Covid-19

Utvecklingen och spridningen av covid-19 har föranlett Public Clean att vidta extra åtgärder. Vi skärper våra rutiner för att minska risken för smittspridning och följer händelseutvecklingen noga för att säkerställa professionell hantering av viruset. Läs mer hur vi arbetar förebyggande med Covid-19 hos Public Clean här!.

Coronasanering

Public Clean erbjuder nu sanering av viruset vid konstaterad smitta eller i förebyggande syfte som en säkerhetsåtgärd Läs mer här!.