Skip to content
Menu

Våra tjänster

Tjänster

Lokalvård

Många befinner sig inomhus majoriteten av tiden, vilket understryker vikten av professionell städning för att säkerställa en ren och hygienisk inomhusmiljö för alla som vistas där. Det ökar trivseln och skapar ett positivt första intryck hos besökare. En noggrann städning är också avgörande för att förhindra spridning av dammpartiklar och bakterier. Vi har lång erfarenhet att ta ansvar för lokalvård och kontorsstädning och vet vad som krävs för att skapa en riktigt bra och trivsam arbetsmiljö.

_DSC2289_1

Våra städmetoder

Lokalvård kräver idag expertis med moderna städmetoder, redskap och kemikalier. Vi använder effektiv mekanisk rengöring både med torra metoder och med vatten och lämpliga verktyg, som mikromoppar och mikrodukar, samt miljömärkta kemikalier vid behov. Doseringssystem förhindrar överanvändning.

 • Daglig städning
 • Industristädning
 • Storstädning
 • Golvvård
 • Fönsterputs
 • Hygienservice
 • Entrémattor

Facility Services

Med omtanke, engagemang och trygghet som ledord erbjuder vi flexibla helhetslösningar. Genom nära samarbete och anpassning till våra kunders behov, tar vi hand om diverse uppgifter.

 • Vaktmästeriservice/Handyman
 • Konferensservice
 • Reception
 • Värd/värdinnetjänster
 • Kaffe och Vatten
 • Frukt och Måltider
 • Diskning
 • Förbrukningsmaterial
 • Växtservice
 • Källsortering / Avfallshantering
 • Kontorsmaterial
 • Uthyrning av entrémattor
_DSC7662_1

Vi erbjuder en rad lösningar som är anpassade till dina specifika behov och krav

Våra lösningar är utformade för att:
 • Skapa en hygienisk och säker arbetsmiljö
 • Säkerställa produktionseffektivitet
 • Minska risken för arbetsplatsolyckor
 • Uppfylla alla relevanta regelverk
Vaktmästeri- & Handymanservice

En bred palett av tjänster, från småreparationer till underhåll i byggnader. Vi kan också planera och genomföra interiörarrangemang för kontor och kommersiella utrymmen.

Reception

Vi hjälper dig om du behöver tillfällig hjälp med din reception.

Konferensservice

Vi hjälper dig om du behöver tillfällig hjälp i samband med konferenser.

Frukt och måltider

Vi kan tillhandahålla regelbundna leveranser av färsk frukt/måltider till arbetsplatser för att främja hälsosamma vanor.

Kaffe och vatten

Tillhandahåller och underhåller kaffe- och vattenutrustning samt levererar kaffe och tillbehör till arbetsplatser.

Diskning

Effektiva och hygieniska lösningar för hantering av disken på arbetsplatser och evenemang.

Växtservice

Vi hjälper dig om du vill ha färska blommor i receptionen eller någon som sköter om dina gröna växter.

Kontorsmaterial

Påfyllnad av kontorsmaterial.

Förbrukningsmaterial

Leverans av nödvändiga rengörings- och förbrukningsmaterial till olika verksamheter.

Uthyrning entrémattor

Vi lever i ett land med ett klimat som innebär att entréer snabbt blir blöta och smutsiga. Med rätt storlek på entrémattor och rätt utbytesfrekvens förblir dina lokaler rena och fräscha längre. Det ökar också livslängden för dina golv.

Källsortering / Avfallshantering

Vi kan sortera på plats i era miljöstationer och vi kan frakta bort (undantaget farligt avfall) till återvinningscentral.

Har du frågor/funderingar?

Har du generella frågor eller någonting du undrar över är du välkommen att kontakta oss.

* Obligatoriskt att fylla i 

Tjänster

Mike Dionysakis

Besöks- & postadress

Public Clean i Stockholm AB
Finlandsgatan 58
164 74 Kista

Sociala Medier