Vår tillväxtresa kräver kompetensförstärkning i alla led

Tillväxtresan fortsätter med ett ökat behov både vad avser ledarskap och supporterande funktioner. Vi är glada att ha utökat teamet med en Ekonomiansvarig Beryl Edlund och en Arbetsledare Joanna Rogala.

Beryl har mångårig erfarenhet av att ha arbetat både som anställd och som konsult inom Ekonomi- och lönefunktioner och kommer att ingå i Public Cleans ledningsgrupp.

  • Vi är i en omställningsprocess där vi ska forma det effektivaste sättet att utföra våra arbetsuppgifter samtidigt som vi växer. Beryls erfarenhet av att gå in i andra företag i olika branscher och arbeta fram rutiner och tänka nytt ser jag som särskilt värdefullt i den här rekryteringen, säger Anette Fredriksson, VD för Public Clean AB.

Joanna är ett känt ansikte för många inom Public Clean och vi är glada över att få henne till kollega i vår leveransorganisation. Joanna har en bred erfarenhet från lokalvård och från olika kundsegment.

  • Joanna bidrar med en god blick för hur våra tjänster kan levereras med en kombination av affärsmässighet och kvalitetsfokus, fortsätter Anette.

Vad är det då främst som har attraherat Public Cleans senast anställda.

  • Jag sökte tjänsten hos Public Clean som har framtidsplaner på tillväxt, utveckling och uppbyggnad av det bästa Facility Service bolaget för både anställda och kunder. Ser fram emot att få vara med på den resan, säger Beryl.

Joanna lyfter fram varför hon vill arbeta för Public Clean.

  • Det känns som att komma hem. Jag vet att Public Clean är på väg att växa och jag vill vara en del av det. Det kommer att utveckla mig också, säger Joanna.