Vår grundfilosofi

Vi bryr oss om vilka vi är, hur vi jobbar och att du som kund alltid ska kunna känna dig nöjd. Vi är personliga, pålitliga och professionella. Public Clean är helt enkelt företaget som bryr sig lite mer. Företaget som alltid ger det där lilla extra. Vi arbetar efter mottot Personliga – Professionella – Pålitliga.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är nöjda kunder och medarbetare. Vi arbetar ständigt med att utvecklas och bli bättre genom att ha en flexibel organisation som kan utföra uppdragen professionellt. Vi tillhandahåller rätt utrustning och utbildar personalen kontinuerligt. Vårt kvalitetsarbete kännetecknas av ett lång- siktigt tänkande som genomsyrar det dagliga arbetet. Vi utför regelbundna kvalitetsuppföljningar med kunden.

Miljöpolicy

Vi verkar för minskade utsläpp av miljögifter och avfallsalstring genom att alltid anpassa städmetoden efter städytans beskaffenhet och alltid välja miljömärkta produkter. Vi ställer krav på våra leverantörer att de alltid ska tillhanda- hålla miljömärkta produkter och vara behjälpliga i vårt miljö- arbete. Vi samordnar transporter av personal, utrustning och annat material.