Frågor och svar om coronaviruset

Vad gör Public Clean för att förhindra smittspridning av viruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och informerar alla våra medarbetare om vikten att vara uppmärksam på sjukdomssymptom som hosta, feber och andningssvårigheter och att stanna hemma vid minsta symptom. Vi har även infört utökad städning och desinficering i allmänna utrymmen: handledare, dörrhandtag, hissknappar och andra platser som är extra mycket utsatta för beröring.

Kan coronaviruset spridas via ventilationssystemet?

Coronaviruset är inte en luftburen smitta, det innebär att viruset inte smittar via exempelvis ventilationen, eller att viruspartiklar kan dröja sig kvar i luften. Coronaviruset smittar genom så kallad droppsmitta, det vill säga vid hostningar eller nysningar. Det är också en kontaktsmitta vilket betyder att en sjuk person som har virus på sina händer kan sprida smittan vidare vid handskakningar eller om personen tar på ytor som sedan vidrörs av andra. Risken blir då att personen som fått viruspartiklar på sina händer, sedan rör sitt ansikte där viruset kan komma in i kroppen via ögon, näsa och mun.

Vad kan jag själv göra för att hindra smittspridning på min arbetsplats?

Det bästa du kan göra är att följa Folkhälsomyndighetens råd:

Arbeta hemifrån om du kan.
Undvik resor.
Om du behöver vistas på din arbetsplats var då uppmärksam på symptom och stanna hemma vid sjukdom.
Håll avstånd mellan kollegorna, 1 till 2 meter rekommenderas.
Tvätta händerna ofta och i minst 30 sekunder med tvål, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Inför utökad städning av ytor som är extra mycket utsatta för beröring.

Har Public Clean samma bemanning och service som normalt?

Ja, vi försöker hålla samma service som vanligt. Men alla som jobbar måste vara fullt friska. Vi har informerat våra medarbetare om vikten att vara uppmärksam på sjukdomssymptom och att de måste stanna hemma vid minsta symptom.

Vad händer om vi får ett konstaterat fall av coronavirus på vår arbetsplats? Hur gör vi med extra städning/sanering?

Att som företag få in smittan i verksamheten kan få stora konsekvenser. Det är därför viktigt att snabbt hitta smittokällan och omedelbart sanera lokaler och utrustning för att förhindra vidare smittspridning. Public Clean erbjuder sanering av viruset vid konstaterad smitta eller i förebyggande syfte som en säkerhetsåtgärd.
Kontakta oss för mer information.

Vad har ni för regler för er egen personal?

Vid sjukdomssymptom (även mildare) som luftvägsinfektion, feber, förkylning stannar vi hemma tills vi är symptomfria och sedan ytterligare 48 timmar efter det.
Vi tvättar händerna ofta och noga med mycket tvål både före och efter varje städtillfälle enligt 30-sekunders-regeln.
Vi håller lite längre avstånd till andra personer än vad vi brukar. Vi skakar inte hand med de personer vi möter. Vi håller avståndet, säger ”Hej” och vinkar istället. Vi använder alltid nya engångshandskar som givetvis kasseras efter varje städtillfälle.
Vi använder bakteriedödande rengöringsmedel .
Vi använder alltid nytvättade trasor och moppar.

Hör gärna av dig om du har andra frågor eller vill ha mer information om Public Clean och hur vi hanterar den rådande situationen.