Coworking

Coworking som fenomen uppstod under slutet på 1990-talet och tidigt 2000-tal när fler och fler valde att dela kontor med andra för att det blev billigare och mer praktiskt, men också för att det blev roligare att ha kollegor att dricka kaffe eller samarbeta med om du var ensamföretagare. Ett coworking-space ger också mer flexibilitet och kan vara ett bra sätt att få ihop andra delar av livet genom att kunna droppa in på kontoret precis när man behöver.

Idag har coworking blivit ett bra alternativ för både frilansare till mellanstora bolag och fungerar även som satellitkontor åt globala jättar. Att dela kontor är ett sätt att spara pengar och man slipper anställa någon för att ta hand om administrationen runt kontoret. Coworkingbranschen växer snabbt och har på bara ett fåtal år gått från att vara en smal nisch inom den kommersiella fastighetsbranschen till att bli en kraft som har förändrat synen på vad ett kontor är. Och utvecklingen bara fortsätter. Public Clean är i högsta grad är med på det tåget. Vi har tidigare varit stora inom lokalvård men med tiden har vår bredd ökat och våra tjänster utvecklats.

Vårt fokus ligger nu mer på trivseltjänster, vilket har skapat en win-win-situation där Public Cleans personal får arbeta i en mer kompetensutvecklande miljö med allt från frukostservering och konferenser till vaktmästeri och fruktleveranser Att få ett utökat ansvar för en kontorsmiljö innebär att man måste se varje kvadratmeter som en egen enhet, ett eget företag med sina speciella behov och önskemål. Stor hänsyn och lyhördhet för kunden är a och o, vilket vi på Public Clean behärskar ut i fingerspetsarna.

Vill du veta mer om vad erbjuder inom coworking? Kontakta oss här!